Attest til skole

Attest til skole

Barn og studenter med sigdcelleanemi vil kreve spesielle tilpassinger i skolehverdagen.  Det er  viktig at foreldre og fastlege informerer skolen og kontaktlærer.   Vi har laget en attest / informasjonsskriv som kan være nyttig å levere skolen slik at den nødvendige planlegging ved oppfølging av eleven kan iverksettes.

Melding til skole/lærere

 

Angående Navn: _____________________________________________________________

 

Eleven har sykdommen sigdcelleanemi og vil trenge spesiell oppmerksomhet i skolehverdagen.

Inngående informasjon om sykdommen kan finnes på www.sigdcelleanemi.no

 

Informasjon til skolen.

Sigdcelleanemi er en arvelig sykdom som innebærer uttalt fare for blodproppdannelse.  Akutte forverringer av sykdommen innebærer blodpropp i blant annet beinmarg, milt, lunger og hjerne med raskt utviklende symptomer.  Forverringer karakteriseres av kriser hvor hoved symptomer er intense smerter i bein, mage, bryst med senere utvikling av pusteproblemer og nedsatt allmenntilstand.  Brystsmerter hos barn med sigdcelleanemi er en alarmtilstand hvor eleven skal vurderes i løpet av kort tid hos lege/sykehus.

 

Skolen bør ha en plan for rask varsling av pårørende og iverksetting av transport av eleven til lege eller sykehus ved utvikling av krise eller alvorlige symptomer.

Barn med sigdcelleanemi skal unngå kontaktidretter i gymnastikk og sterkt anstrengende aktiviteter.   Eleven bør få være inne i temperert rom ved sterk kulde ute eller svært varme sommerdager.   På vinteren med sterk forurensning bør eleven få være inne.

 

Ved feber over 38 bør eleven sendes hjem.   Feber over 38.5 er grunnlag for sykehusinnleggelse.

 

Informasjon til læreren.

          Eleven vil trenge egen drikkeflaske tilgjengelig gjennom hele skolehverdagen og skal oppfordres til å drikke godt med vann.  Det vil også medføre behov for hyppigere toalettbesøk enn vanlig og eleven må ha fri tilgang til toalettbesøk også gjennom vanlig klassetimer.

Eleven vil pga økt trettbarhet ha større behov for mikropauser i løpet av skolehverdagen og bør tilbys hvile

når dette er ett øyensynlig behov eller eleven ber om det.

Lærer må påse at det ikke blir for kaldt eller for varmt i klasserommet.  Vanlig krav til inneklima blir ekstra viktig å

påse at følges.  Både overoppheting og frysing kan medføre økt grad av sikling med fare for krise.

           Eleven kan oppleve fatigue som følge av smerter og behandling.   Det kan gi mindre motivasjon for læring.  En smertekrise kan vare opptil 14 dager og medføre forbigående lærevansker og fravær fra undervisningen.  Hensyntagen til læringsutvikling og oppgaver må tilpasses i disse periodene.

            Gymnastikk må tilpasses i forhold aktiviteter som er høyintense, med fare for kontaktskader, kondisjonskrevende og utmattende.  Gymnastikk kan utløse krise.  Eleven skal imidlertid oppfordres til moderat fysisk aktivitet tilpasset sykdomsbildet.   

   Elevene har behov for kontroller hos lege og sykehus og skal gis fri fra undervisning til dette.

 

Informasjon til klassen

Medelever kan læres om symptomer på alvorlig sykdom som kan oppstå hos voksne og barn som det er viktig å gi beskjed om hvis de observerer det hos medelever eller lærere.   Alarmsymptomer er de samme som ved blodpropp hos voksne og innebærer brystsmerter, pustevansker, voldsom tretthet, besvimelse, hevelse i hender og føtter, hodepine, kramper, utydelig tale eller forflytningsvansker.

 

 

 

Foreldre underskrift                                                                                          Fastlege underskrift  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.