Tema

TEMA


Nettsiden er delt opp i ulike tema og kan brukes enkeltvis som oppslag i det daglig og under sykehusinnleggelser eller polikliniske kontroller. Noen tema vil være nyttig for pårørende og andre for pasienten. Helsepersonell og studenter vil også kunne finne nyttig stoff for å reflektere rundt sykdommen.


Sykdommen er kjent som den første hvor den genetiske årsaken ble kartlagt og er den mest utbredte genetiske sykdommen av denne typen i dag.  Med økt migrasjon og flyktninger vil det være naturlig at norsk helsevesen må forholde seg til nye og gamle tilfeller av sykdommen.

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.