SigdcelleKriser

SIGDCELLEANEMIKRISER


SMERTEKRISER

De enkleste krisene er smertekriser og kalles vasoocclusive smertekriser og rammer oftest beinmargen, ofte nederst i ryggen, hofte eller skuldre.  Alle kriser kan i prinsippet reverseres og det er da viktig å komme i gang med behandling så fort som mulig.  Hovedtiltak er nok smertestillende, nok vann og nok oksygen.


Voksne med sigdcelleanemi skal ha lett tilgang til sterke smertestillende medikamenter.  Smertestillende skal brukes fast etter foutbestemt intervall hvor dosene trappes opp eller ned.  På sykehus er hurtigvirkende intravenøs morfin smertestillendeviktigste behandling. Viktighetne etene av snu smertene så fort som mulig er pga av at smerter forverrer krisen gjennom stress, redusert pustearbeid,   blodårekrampe og svette.  Dess fortere smertene kan dempes, dess større mulighet for å snu krisen.  Smertestillende er ved denne sykdommen behandling og ikke bare smertestillende.

                    Smertevurdering


Smerter kan vurderes på en smerteskala og både pasient og pårørende bør lære seg denne og kommunisere rundt nivå av smerte.  Smertekriser på grønn side kan behandles hjemme.  Smertekriser på som beveger seg inn i rød sone bør behandles videre på sykehus.

ULIKE TYPER KRISER


I hovedsak finnes tre typer kriser;  smertekriser (vasooclussive), sekvestrerinsgskriser og aplastikse kriser, men for å understreke at det er bare de enkle smertekrisene med smerteskala i grønn sone som skal behandles hjemme, kan det være nyttig å legge til ACS ( acute chest syndrom) og hyperhemolytisk krise. 


Det er bare ukomplisert vasoocclusiv smertekrise med vas-skala i grønn sone som behandles hjemme.  Tilkommer det symptomer med pustevansker, hoste, brystsmerter, feber, frysetokter, svimmelhet, veldig slitenhet, irritabilitet og sykdomsfølelse, må behandlingen foregå på sykehus.

Sekvestreringskriser forekommer hos barn og  er en voldsom opphopning av sigdcelleblodlegmer i milten som undergår organsvikt veldig raskt. Tilstanden er livstruende.

Aplastikse kriser oppstår når benmargen ikke klarer å produsere nok nye blodlegemer eller helt stopper opp å lage å lage blodlegemer.  Kan forekomme ved blant annet virusinfeksjoner ( parvovirus).  Tilstanden er livstruende.

Acute chest syndrom er en akutt tilstand hvor lungene svikter og oksygentilførselen til blodet faller.  Infeksjoner i lungene samt  fett og levret blod fra benmarg kan sette seg fast i lungevevet og hindre normal lungefunksjon. Dette kan fort forverre krisen og  bli en livstruende situasjon .

Hyperhemolytiske kriser er kriser  hvor de røde blodlegemene går raskere i stykker enn vanlig, blodprosenten faller raskt og produksjonen av røde blodlegmer stiger fort.  Denne situasjonen kan likne sekvestreringskrise.  Den er også  livstruende.  Hvis det gis transfusjon i denne situasjonen kan krisen forverres.  Hyperhemolytisk krise kan oppstå under og i etterkant av blodtransfusjon. 

Smertekriser er kjennetegnet ved  at en krise begynner med intense smerter i enten  ryggg, skuldre eller hofter.  Hender og albuer kan også rammes.  Smerter skyldes akutt oksygenmangel til beinmargen med påfølgende betennelse og vevsskade.  Smertene kan være intense,  sannsynligvis pga økt trykk i ett lite ettergivelig vev ?   Smertekriser kan også forekomme i mage i de mange små blodkar til fettvevet rundt tarmene. 

Smertestillende, væske og oksygen kan snu, dempe og forkortere krisen.

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.