Ta vare på egen helse

TA VARE PÅ EGEN HELSE

GOD HELSE


Det er ekstra viktig for deg som har sgidcelleanemi å leve sundt og gjøre tiltak som forebygger overvekt, høyt blodtrykk og hjertekar sykdommer.   Sykdomen kan gjerne tenkes på som en blodåresykdom hvor det er de små blodårene i kroppen som blir betente og kan ødelegges pga  sigdcellene.


Røde blodlegmer som ikke er runde, men sigdformet,  er stive, kantete og uformelige.  De tilpasser seg ikke åreveggene, setter seg lettere fast i de minste blodårene og tetter disse til.  Det kan gi små blodpropper i blodårene og hindre oksygen i å komme frem til viktige organer og vev.  Det skaper betennelse, arvev og dårlig funksjon i organene som etter hvert kan miste sin funksjon. Særlig milten, øyne, benmarg, nyrer, hjerte, lunger  og hjerne er utsatt.

Trim og trening: 

Det er ikke anbefalt med hard fysisk trening.  Det finnes ingen toppidrettsutøvere innen kondisjonsidretter med sigdcelleanemi (send oss melding om du vet om noen).  Hard trening kan øke antall sigdformer i blodet med økende fare for krise. Det er imidlertid ikke noe i veien for å delta i ulike aktviteter hvor den fysiske og psykiske  intensiteten er lavere.

Ved alle trening må det være fokus på drikke underveis.  Som hovedregel skal du ikke trene om du ikke har vannklar urin når du tisser.


I USA blir også pårørende som er bærere av sigdcelleanemi  advart mot enkelte idretter og typer øvelser pga økt fare for for eksempel heteslag, myskelnedbrytning og kriser. 

Mat og drikke


Store måltider og fettrike måltider bør unngås.  Blodet kan tykne forholdsvis mye når du spiser mye på en gang, spiser fort eller raskt fordøyelig mat.


Ved tykkere blod øker antall sigdformer  og faren for komplikasjoner og sykdom øker.   Du bør derfor drikke rikelig til hvert måltid for å holde blodet så tyntflytende som mulig.


Spis generelt mye fisk, frukt og fiberrike matvarer og unngå store tunge fenergirike måltider.

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.