Vaksinasjon

TA VARE PÅ EGEN HELSE

VAKSINERING MOT INFEKSJON


En vanlig årsak til sigdcelle-kriser er luftveisinfeksjoner.  Både bakterier og virus kan gjennom betennelsesreaksjoner gi økende antall sigdcellefomer i blodet. Det er derfor viktig at det norske barenvaksinasjonsprogrammet følges og at dette som voksen gjentas ca hvert 10 år.


Anbefalte vaksiner


Influensavaksine hvert år

Pneumokokkvaksine hv 5 år

Hep A + B

Barnevaksiner hv 10 år  -

HIB vaksine ( bostrix + act HIB)

Meningokokkvaksine

Alle vaksinene bør gjennomføres som del av det offentlige programmet.  Imidlertid varer ikke alle vaksiner livet og må gjentas ca hvert 10 år.  Dette er ett viktig tiltak for å hindre utvikling av sykdom.


Vaksiner som settes utenom barnevaksinasjonsprogrammet må etterspørres siden dette ikke blir tilbudt automatisk.  De ulike helseforetak har forskjellige rutiner og vil ikke nødvendigvis bli tilbudt den voksen sigdcelleanemipasient selv om tiltaket er svært viktig. Fastlegen kan skrive ut alle nødvendige vaksiner og disse er derfor lett å skaffe til veie.

Reisevaksiner


En av de størte utfordringer sigdcelleanemipasienten har er infeksjoner.  God generell helse, gode levevilkår, lite stress og høy trivsel påvirker immunforsvaret i positiv retning.  Likevell er det slik at en vanlig infeksjon kan være livstruende for en sigdcelleanemipasient.   God generell vaksinedekning er derfor viktig slik at mange vanlig infeksjoner blir forebygget.  På reiser er det flere situasjoner som kan være utfordrende fordi ny og litt uvante bakterier kan true den normale helsen.   


De fleste vaksiner kan tas av sigdcelleanemipasienter men det kreves ekstra varsomhet og det kan være fornuftig å planlegge vaksinene i god tid før reisene siden noen av vaksinen kan gi feber og sykdomsliknende tilstander som kan være vanskelig å skille fra en ekte infeksjon.


Det er også viktig å ikke bruke levende vaksiner som gulfebervaksine, oral tyfoid vaksin (ducoral), meslingevaksiner ol om du bruker Hydroxyurea.  Hydroxyrea er et kjemoterapeutikum som nedsetter immunforsvaret og kan bane vei for en ekte infeksjon med levende vaksiner.  Nøye oppfølging med blodprøver, måling av feber og allmenntilstand  må derfor gjøres om du skal sette disse typene vaksiner og de må settes i samarbeid med spesialist i Hematologi.


I god tid før reise:

Er det mer enn ti år siden barnevaksiner, bør disse gjentas.

Se disse under vaksiner

Bruker du Hydroxyurea må det vurderes grundig nødvendigheten av bruk av levende vaksine som MMR, BCG, Oral poliovaksine,vannkoppevaksine,


- Pneumokokkvaksine må gjentas hvert 5 år. Sjekk din status på www.helsenorge.no


• Hepatitt A,


levende oral tyfoid vaksine og levende gulfebervaksine er akseptabelt å gi. Men OBS levende vaksiner som gulfeber, oral tyfoid bør ikke tas om du bruker Hydroxyurea. Bruker du hydroxyrea bør du først rådføre deg med din hematolog spesialist på sykehuset.


-Meningokokkvaksiner anbefales til områder sør for Sahara, India og Arabiske halvøy.


• Vær obs på at influensasesongen er motsatt av vår i Australia el liknende breddegrader og at oppdatering av influensavaksine kan være nødvendig.


• Alle vanlig medisiner for forebygging av malaria kan brukes trygt, og må brukes ved reiser til land med sykdommen. I tillegg må det brukes myggbeskyttende tiltak


 

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.