Hjemmebehandling

TA VARE PÅ EGEN HELSE

HJEMMEBEHANDLING

Sigdcelleanemi pasienter bør ha rask tiltagang til smertestillende medikamenter.  Faren for avhengighet viser seg å være av helt underordnet betydning hvor den største utfordingen er fordommer hos helsepersonell.

Metoden for smertestillende behandling er å sette faste intervaller, dvs faste klokkeslett for når det skal gis smertestillende behandling.

I hjemmebehandling bør det gis smertestillende hver fjerde time gjennom hele døgnet også på natten.  Hyppigheten skal ikke fravikes, men medikament og dose kan endres på underveis.   Det bør startes med paracett og ibux og deretter legge til oxynorm.  Hyppigheten på hver  fjerde time skal beholdes gjennom nedtrapping av medikament og dose.

 

 

Hjemmebehandling smerter:

1 : Paracett 500 miligram 6 ganger daglig

2: Før igangsetting av Ibux , 20 mg Somac en gang daglig

3: Ibux 400 mg  6 ganger daglig

4: Før igangsetting av oxycodone;  4 mg zofran 2 ganger daglig mot kvalme

5: Oxycodone 5-20 mg 6 mg daglig.

6 Aerius 10 mg mot kløe en gang daglig

7: Oxis inhalator morgen og kveld for pusten to ganger daglig.

8: Oxycodone langtidsvirkende 20- 40  mg til kveld.


Daglig dose oxycodone skal ikke overstige 160 mg daglig i inntil 5-6 dager.  Ved behov for høyere doser skal behandlingen fortsette på sykehuset.  Ved kriser er det ikke behov for nedtrapping.


Zofran som kvalmestillende er å fortrekke fremfor afipran da afipran kan danne methemoglobin ved for høye doser.


Dosett til medisiner anbefales for å følge tablettbehandlingen.

Hjemmebehandling: Drikke


Tynt blod vil kunne snu sickling.  Det er avgjørende med tilførsel av nok vann hele tiden. Du kan kontrollere at du får i deg nok vann ved å se på fargen på urinen din.  Den skal være vannklar hele tiden!  Du kan gjerne ha som mål å drikke  4 pr  liter pr døgn under en krise.   Fyll opp 3 halvannen liters flasker med vann og ha dem i kjøleskapet.  Bland inn til tynn saft ( med sukker)


Sjekk vekten din når du får krise.  Skulle nyrene få problemer vil vekten stige og vil være ett tegn på at du drikker for mye eller at nyrene ikke klarer jobben. Du skal da legges inn på sykehus.  Vekten kan du sjekke selv for eksempel morgen og kveld mens smertekrisen pågår.   


Hjemmebehandling:  Oksygen


Oksygen i luften har evne til å snu en krise.  Nok oksygen vil derfor være viktig.  Sterke smerter kan gi dempning av pustearbeidet og sammentrekning av blodårer i den ytre sirkulasjonen og må derfor behandles.  Lett hyperventilasjon har beviselig forebyggende effekt på forverring av kriser og bør gjøres under alle smertekriser.


Sigdcelleanemipasienter har overhyppighet av astma og bør ta oxis i tillegg under krise for å hindre forverring i pustearbeidet.


1:  Pusteøvelser hver time.  Pust helt ut,  pust helt inn og dypt inn mens du teller til 10, hold pusten mens du teller til 5,  pust helt ut.... gjenta 10 -15 ganger. 


2: Oxis inhalasjon to ganger daglig
Hjemmebehandling:  Infeksjon, luftveisbetennelser og feber


Infeksjoner kan være livstruende i løpet av kort tid.  Er det mistanke om lungebetennelse, er det grunn til sykehusinnleggelse.  Ved enklere bronkitter, bihulebetennelser som foranlediger en smertekrise bør det være lav terskel for å ta azitromax som du kan ha hjemme.


Feber over 38.5 skal alltid senkes ned uavhengig om det er smerter eller krise.   Feber kan i seg selv utløse smertekrise og skal alltid senkes.  Feber over 39 grader er innleggelsesgrunn og skal behandles på sykehus


1: Azitromax en tbl en gang om dagen i tre dager.


2 : Feber dempes best med paracett 500 mg hver 4 time

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.