Reiseråd


Reiser i inn og utland til lands og havs!


Reiser utgjør en økt risiko for sigdcelleanemikriser  Her er gode  råd for de som har sykdommen eller reiser sammen med noen som har den:


• Unngå reiser til områder med dårlige sanitære forhold


• Spesiell varsomhet og planlegging kreves for reiser til tropiske underutviklede områder.


• Vær varsom i spesielt varme områder


• Vær varsom ved reiser til områder hvor været skifter raskt. Planlegg ferien til områder med stabilt klima.


• Vær varsom ved lange opphold i underutviklede områder.


• Spesiell varsomhet kreves for reiser for opphold i høyden, fjellområder. Risikoen øker over 2000 meter og over 3000 øker den dramatisk.


• Spesiell varsomhet ved lange reiseruter og fly.


• Unngå reiser hvor det er kjente utbrudd av sykdommer


• Unngå reiser til høyrisikoområder for infeksjonssykdommer


• Sørg for nok drikke og bevegelse


• Unngå sterk varm og kulde


• Unngå reise om du har hatt nylig krise. Det bør gå minst tre uker etter krise før du reiser utenlands.


• Reis med kjente transportører. Unngå fly som ikke har regulering av kabintrykket ( vesentlig små fly og mindre selskap)


• Gjør deg kjent med sentere for sigdcelleanemibehandling på bestemmelsesstedet. Du finner en oversikt her: www.globalsicklecelldisease.com


                                                                        Før du reiser


• Planlegg turen godt, unngå stress og ubehagelig overraskelser.


• Bestill nødvendige reiseforsikringer for eksempel Europeiske reiseforsikring.


• Ha med deg EØS/EU- NAV trygdeskjema som garanterer behandling innen EU. se på www.helsenorge.no


• Oppdater medisinsk informasjon på kjernejournal. Legen din må legge inn nødvendig informasjon om sykehusbehandling. se på www.helsenorge.no


• Ha med reisebrev fra legen din som forklarer kort om sykdommen og nødvendig oppfølging ved symptomer.


• Ha med medisiner som er nødvendig for behandling og akutt behandling og et bekreftelsesbrev som nøyaktig beskriver medisinene. Dette er nødvendig for å kunne ta medisiner med om bord og gjennom sikkerhetskontrollene og toll.


• Ha med informasjon om dine siste vanlige blodprøvesvar, oppsummering av siste sykehusbehandling, oversikt over nåværende medisiner.


• Ha en oversikt liggende på smarttelefon, i for eksempel google Keep og ett papirdokument.


• Ha med informasjon om hvem som kan kontaktes ved symptomer.


• Oppdater alle vaksiner og ta nødvendige reisevaksiner.


• Er det mer enn ti år siden barnevaksiner, bør disse gjentas. Pneumokokkvaksine må gjentas hvert 5 år. Sjekk din status på www.helsenorge.no


• Hepatitt A, levende oral tyfoid vaksine og levende gulfebervaksine er akseptabelt å gi. Men OBS levende vaksiner som gulfeber, oral tyfoid bør ikke tas om du bruker Hydroxyurea. Bruker du hydroxyrea bør du først rådføre deg med din hematolog spesialist på sykehuset.


-Meningokokkvaksiner anbefales til områder sør for Sahara, India og Arabiske halvøy.


• Vær obs på at influensasesongen er motsatt av vår i Australia el liknende breddegrader og at oppdatering av influensavaksine kan være nødvendig.


• Alle vanlig medisiner for forebygging av malaria kan brukes trygt, og må brukes ved reiser til land med sykdommen. I tillegg må det brukes myggbeskyttende tiltak.


• Ha en kontroll hos lege med blodprøver en til to uker før avreise.


• Har du genotypen HBSC må du ikke reise med fly uten å bruke oksygen. Dette er spesielt viktig om du har normal milt.


• Har du en nyere mobiltelefon av typen Samsung eller Iphone har du muligheten til å måle oksygennivået ditt. Det kan være nyttig om bord på lange flyreiser.


  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.