L-Glutamin

POLIKLINISKE KONTROLLER

Norsk Sigdcelleanemi-Forening: 16 oktober 2016

 

Flere studier og en avsluttet stor studie underbygger behandlingseffekt av L-glutamin.  Et legemiddelfirma søker nå om godkjenning av FDA for generell markedsføring av Nutristore til bruk for sigdcelleanemi pasienter.  Preparatet er allerede i bruk til pasienter med tarmsykdom.  Det har tilnærmet ingen sideeffekter gjennom bruk i 20 år.  L-gutamin er å få kjøpt i helsekosten som pulver og kan også bestilles på apotek i 1 kg pakninger.  Anbefalt dose for voksne er 30 gram pr dag. 

 

De gode nyhetene med dette preparatet er at det også kan brukes av barn.  Barn som får dette midlet viser bedre vekst og normalisering av metabolisme.  I Sum reduserer dette preparatet antallet sigdcellekriser, reduserer antallet innleggelser på sykehus, halverer antallet liggedøgn på sykehus, halverer antallet Acute Chest Syndrome når krisen først har oppstått, behandler leggsår, gir bedret lungekretsløp og redusert energiforbruk i løpet av dagen gjennom bedret metabolisme.

 

Hvordan: L-glutamin er en antioksidant i de røde blodlegeme.  I sigdceller er det et stort underskudd av dette og en slik celle har bedret opptaksevne og bedret evne innad til å nyttiggjøre seg tilført glutamin.  Resultatet ved tilført glutamin er at sigdceller lever lenger, fungerer bedre i energiomsetningen og ikke setter seg fast i de små blodårene.  Det gir sigdcelleanemikeren økende utholdenhet og færre blodpropper.  Men det vil kun gjelde for de som har sigdcelleanemi!  antioxidanter gitt til friske kan ha motsatt effekt.

 

Norsk Sigdcelleanemi-Forening venter på at det Amerikanske FDA skal godkjenne bruken til sigdcelleanemipasienter.   Vi vil i denne saken arbeid sterkt for at norske pasienter skal få dette midlet på blå resept (refusjonsordning) så raskt som mulig og at det blir gjort tilgjengelig for alle pasienter.   Mye tyder på at livskvalitet og daglig funksjon vil kunne bli betydelig bedre med denne behandlingen og er især viktig for barn for vekst og trivsel.


Planlegger du å kjøpe dette selv må du sjekke at det ikke inneholder andre stoffer som for eksempel jern.   Få legen din til å gå gjennom produktet.   Kjøpt på apotek er dette produktet helt trygt, men dyrt


  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.