Sykehus

SYKEHUSINNLEGGELSE VED SIGDCELLEKRISE


Hva du som pasient skal kunne forvente av et profesjonelt team/sykehus.


En innleggelse på sykehus er krevende for alle; pasienten, pårørende og behandlingspersonalet på sykehuset.  Retningslinjene må følges nøye for å unngå komplikasjoner og sikre et godt pasientforløp gjennom hele sykehusinnleggelsen.   En innleggelse med sigdcellekrise varer gjennomsnittlig 3-4 dager, men kan vare lenger om det oppstår komplikasjoner.

 

Listen nedenfor anbefales å ha med seg eller ha tilgang til på smartelefonen eller på nettet på sykehuset   Den kan brukes som en sjekkliste for at alle forhold ved innleggelsen blir ivaretatt.   Det er ingen selvfølge at det personalet som er på jobb er drillet i akkurat din sykdom og de vil da ikke ha oversikt over alle sjekkpunkter som skal følges.  Hjelp vennlig til med oppgavene ved å spørre om de enkelte punktene er ivaretatt!


Med en gang ved innkomst på sykehuset og med en gang skal personalet i mottakelsen sjekke:


i journalen din om din faste hematolog på sykehuset har gitt noen beskjeder om hva som skal gjøres når du blir lagt inn på sykehuset.

 

ringe hematologisk vakthavende lege dagtid evt vakthavende hematolog kveldstid om dette finnes.


smerteskalaen din.   Hvor smertefull er krisen på en skala på 1-10 hjemme, med medisiner og nå.


måle blodtrykk, måle temperatur, måle oksygen i blodet, ta ekg, bestille bilde av lungene, ta blodprøver, ta tisseprøve, måle vekt,


hvilke sykdommer du har og om dette likner på en sigdcelleanemikrise


om hvor mye smertestillende som er tatt hjemme og hvor lenge siden siste dose ble tatt.


Innen 30 minutter:

Som pasient må du få lagt inn intravenøs tilgang som første prosedyre.


Sykehuslege/sykepleier  skal innen 30 minutter ha omregnet de smertestillende som er tatt hjemme til intravenøs selvadministrert smertepumpe .


Det er viktig at smertepumpen kommer i gang innen 30 minutter for å unngå ett fall i blodverdiene av smertestillende.   Smerter øker oksygenbehovet, øker muskelarbeidet og gjør blodet surt.  Det medfører rask forverring av sigdcelledannelsen.  Normalt er det vanlig for voksne pasienter å starte med 1-3 mg/dose pr 6 minutters administrering.   En vanlig startdose kan være 5-7 mg om det ikke har blitt tatt smertestillende hjemme.

 

Samtidig med intravenøs tilgang til en blodåre innen 30 minutter må det tilføres væske.  Intravenøs væsketilgang er akutthjelp ved innleggelse, men det må heller ikke glemmes at så lenge det er mulig å drikke vann fra vanlig glass må det også gjøres.  Opptil 4 liter totalt intravenøs og drikke anbefales under innleggelse pr døgn


Innen 30 minutter fra du ble innlagt må også oksygenmåling med fingerpulsmåling være satt i gang.  Ligger du under 94-95 i metning bør det gis oksygen på nesekateter slik at nivået stiger. 


Innen 2 timer:

Hvis du har feber over 38.5 skal det gis penicillin intravenøst eller viss blodprøvene tyder på at du har infeksjon, eller røntgenbildet viser at du har lungebetennelse.

 

Fordi sigdcellekrise er en blodproppsykdom må du få blodfortynnende sprøyte  innen kort tid etter innleggelsen.  Dette skal ikke gis om det er helt spesielle forhold som gjør at du ikke tåler det.


Intravenøs kvalmestillende er viktig for å unngå oppkast som følge av de smertestillende medisinene


Avføringsmilder som tas sammen med litt drikke  pga av smertestillende er

forstoppendeEtter 2 timer

Etter fast rutine skal  smerteskala, våkenhetsnivå, blodtrykk, oksygennivå, blodprøver, tisseprøver og vekt måles gjennomdøgnet og oppholdet.


Smertestillende på selvadministrert pumpe justeres etter smertenivå jevnlig.


Svar på røntgbilder, ekg, blodprøver, tisseprøver  gis til pasienten innen ett vaktskift av leger/sykepleiere går av vakt  etter innleggelsen.


  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.