Barn handlingsplan

NAJSONAL HANDLINGSPLAN


FOR


BARN

MED SIGDCELLEANEMI


Voksne i Norge har ikke sin egen handlingsplan for medisinsk behandling og oppfølging.  Idag finnes bare en nasjonal handlingsplan for barn ( som blir revidert i løpet av 2016)


Hvilken betydning har det? I praksis betyr det at hver sykehusavdeling i Norge som behandler voksne sigdcelleanemi pasienter ikke har en felles rettesnor å forholde seg til. Det medfører også at den enkelte lege ikke har ett norsk medisinsk oppslagsverk som er tilpasset det norske helsevesenet. Det byr på mange utfordringer for den voksne sigdcelleanemipasienten.  Det finnes for eksempel pr idag ikke ett felles opplegg for poliklinisk kontroll og oppfølging av sykdommen.  Det finnes heller ikke  pr idag  informasjon som den enkelte fastlege kan forholde seg til i oppfølgingen av pasienter med sykdommen.  Frem til desember 2015 eksisterte det heller ingen prosedyre for behandling av voksne sigdcelleanemipasienter med krise ved Rikshospitalet . 


Overgangen fra sigdcelleanemipasient som barn til voksen medfører av de samme grunner betydelig problemer og det er derfor store svakheter i oppfølgingen i det noske helsevesenet av denne pasientgruppen og deres pårørende.


Handlingsplangen for barn inneholder de fleste momenter som også gjelder for voksne og kan videreføres inn i voksenalder.   Mange av rådene som gis på sigdcelleanemi.no er hentet fra denne veilederen og videreført for voksne pasienter.   Det er nyttig lesing!

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.