Møte med helsepersonell

TA VARE PÅ EGEN HELSE

Helsepersonell kan være fordomsfulle!


Viktigste tiltak for å snu en sigdcellekrise er smertestillende medikamenter. Det gir bedret pustearbeid, bedre blodgjennomstrømning og mindre stress som alt sammen fører til at en sigdcellekrise kan snus. De fleste pasienter med sigdcellekriser har vanligvis ikke mer enn to sigdcellekriser pr år og sjeldent mer enn en når Hydroxyurea brukes.


Likevel viser en studie at halvparten av akuttmottak- leger tror at sigdcelleanemipasienter er narkotikamisbrukere og en fjerdedel av hematologspesialistene tror det samme.


Denne fordomsfulle holdningen og kunnskapsløsheten medfører at mange pasienter ikke får den behandlingen som er helt nødvendig når forverringen av sykdommen inntreffer.


Opplæring av helsepersonell på sykehus viser imidlertid at med økt kunnskap, blir det mindre fordomsfullhet og behandlingen bedres betydelig.


www.sigdcelleanemi.no kan bidra med kunnskap til din fastlege, sykepleier og spesialist ved polikliniske kontroller og innleggelser..


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860302

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed… 

 


Be om eksperthjelp!


Det viser seg at det helsepersonellet som er minst fordumsfullt, er erfarne sykepleiere som har jobbet lenge med sigdcelleanemi.  Det er ofte de som best vil kunne formidle behov og smertetrykk og gi informasjon som er viktig for å styre behandlingen.   Det er ønskelig at alle sigdcelleanemipasienter har en kontaktsykepleier i tillegg til sin faste spesialist på sykehuset.


Kvinner og sigdcelleanemipasienter får dårligere behandling i akuttmottak enn hvite menn. Artikkelen sakset fra Huffington post viser at helsepersonell gir behandling utfra kjønn og hudfarge. Manglende kulturkompetanse og lavt kunnskapsnivå trekkes frem som bidragsytende faktorer. Moralen må være at om du skulle være så uheldig å bli lagt inn på sykehus, bør du be om en lege eller sykepleier med samme kjønn og hudfarge som deg... og som har lang erfaring og er spesialist på din sykdom.  - Aller helst en sykepleier som du kjenner fra før!


http://www.huffingtonpost.com/…/doctors-black-patients-feel…

  Sørlandsparken Legesenter,

4636  Kristiansand s

CONTACT US

Informasjon gitt på denne siden er egnet som veiledning og opplysning til pasienter og pårørende  til voksne pasienter med sigdcelleanemi og som oppdatering for helsepersonell


Retningslinjer og behandling kan avvike noe fra sykehus til sykehus og fra region til region.  Hensikten med denne nettsiden er å gi pasienter nok informasjon til å kvalitetssikre at  deres oppfølging og behandling er i tråd med allmennt aksepterte retningslinjer.  Informasjon og råd kan brukes som et verktøy i brukermedvirkningen som er viktig i all behandling.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening © Copyright 2016. All Rights Reserved.